Kurs Kadry i Płace - Teraz za DARMO

Data dodania: 22 luty 2021Ogłoszenie: 47597

Zapraszamy serdecznie na DARMOWE KURSY dla zarejestrowanych bezrobotnych oraz dla osób pracujących w wieku 45+


Posiadamy w naszej ofercie szeroki wachlarz szkoleń i kursów


Rozwijaj swoją wiedzę na szkoleniu Kurs Kadry i płace - 40 godzin


Program kursu:

Prawo pracy - wstęp
• źródła prawa pracy
• regulamin pracy, wynagrodzenia, świadczenia socjalne
• obowiązki pracodawcy względem urzędów
• wybrane zagadnienia z zakresu BHP
2. Nawiązanie stosunku pracy
• umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na zastępstwo
• umowa o pracę - podstawowe i fakultatywne składniki umowy
• obowiązki pracodawcy wobec pracownika
• obowiązki pracownika wobec pracodawcy
• inne formy zatrudnienia – kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło), samozatrudnienie, telepraca
3. Ustanie stosunku pracy
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy z dniem, do którego została zawarta
• rozwiązanie umowy po wykonaniu pracy, dla której umowa została zawarta
• rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika
• wygaśnięcie umowy o pracę
4. Czas pracy
• normy czasu pracy
• systemy i rodzaje czasu pracy
• praca w godzinach nadliczbowych, praca w godzinach nocnych, praca w niedzielę i święta
• dyżury
• usprawiedliwianie nieobecności w pracy
5. Dokumentacja personalna i odpowiedzialność pracownicza
• akta osobowe – omówienie
• ochrona danych osobowych
• odpowiedzialność porządkowa i materialna
6. Urlopy pracownicze
• urlopy wypoczynkowe – płatne i bezpłatne
• urlopy okolicznościowe i szkoleniowe
• urlopy macierzyńskie i wychowawcze
• kobieta w pracy - ochrona
7. Wynagrodzenia
• systemy wynagrodzeń
• terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę
• zmienne składniki wynagrodzenia – koszty uzyskania przychodu ulga podatkowa, progi podatkowe
• ochrona wynagrodzenia
• technika naliczania wynagrodzenia za pracę
• technika naliczania wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych

wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – naliczanie
zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
• pomniejszanie wynagrodzeń z innych powodów niż choroba
• wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
• odprawy i odszkodowania
• wypłaty z ZFŚS
• świadczenia rzeczowe dla pracownika na liście płac
8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
• ubezpieczenie społeczne
• ubezpieczenie zdrowotne
• zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
• zasady wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia
• stawki procentowe dla poszczególnych ubezpieczeń
• podział w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne między ubezpieczonym, a płatnikiem składek
• ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
• obliczanie zasiłków chorobowych

9. Warsztaty komputerowe – SYMFONIA Kadry Płace
• zarejestrowanie firmy
• zarejestrowanie pracowników
• przyjęcie do pracy
• wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
• rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika
• wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika
• rozwiązanie umowy o pracę
• zakładanie okresów
• praca z dokumentacją personalno-płacową
• raporty kadrowo-płacowe
• deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11, PIT8C
• zmiany i korekty danych w programie
• wprowadzanie parametrów podatkowych i zusowskich
• eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika
10. Warsztaty komputerowe – obsługa Płatnika
• ostatnie zmiany w programie
• bieżąca aktualizacja programu
• zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
• założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
• zgłoszenie firmy do ZUS
• wprowadzenie i modyfikacja danych pracowników i płatnika składek
• zgłoszenie pracowników do ZUS
• dokumenty rozliczeniowe do ZUS
• zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
• wysyłka dokumentów do ZUS

Każdy absolwent szkolenia otrzyma zaświadczenie MEN oraz certyfikat!


Organizujemy również szkolenia indywidualne dopasowane do Ciebie!


Zapraszamy serdecznie do kontaktu pod numerem 515-644-160

bądź na nasz adres mailowy: szkolenia@strefarozwoju.eu

Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon: 515... Pokaż

Zobacz inne ogłoszenia użytkownika ( 57 )

Cena za darmo
Kategoria: Nauka
Typ oferty: Kursy
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Wyświetleń: 6

Najczęściej oglądane:

Podobne ogłoszenia Zobacz wszystkie ogłoszenia w tej kategorii

Powiadamiaj mnie
o nowych ogłoszeniach
z następującym kryterium:
© 2012 Dąbrowagórniczalokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.